Ateiści a zbawienie

Ateiści mogą być zbawieni. I to na tych samych zasadach, które stanowią podstawę zbawienia ludzi szczerze i gorliwie wierzących. Nie ma znaczenia, czy opowiadamy się za prawdą jako Bogiem, czy też za prawdą jako prawdą. Należy zaznaczyć, że moralność ateistyczna wcale nie musi być niższa od moralności religijnej. Dla jakości naszej moralności niemal bez znaczenia …

Czy możliwy i potrzebny jest dialog między religiami?

11 października br. muzułmanie wystosowali list, w którym deklarują otwartość na dialog z chrześcijaństwem i pośrednio również z judaizmem, jak donosi Onet za Tygodnikiem Powszechnym. Nasuwa się kilka zasadniczych pytań: Czy możliwy jest dialog między religiami? Dlaczego ów dialog jest (lub nie jest) możliwy? Jeśli jest możliwy, to jaki powinien mieć charakter? Zacznijmy od tego, …

Oddzielenie kościoła od państwa

Religia zbiorowa łączy kościół z państwem, ponieważ traktuje ona udział w życiu dominującego wyznania – a więc także dominującego kościoła – na równi ze świeckim uczestnictwem w życiu społeczeństwa. Gdy taka sytuacja występuje, powinna być sygnałem, by dokonać rozdziału kościoła od państwa. Można wskazać jedynie dwa przypadki, kiedy ów rozdział nie ma racji bytu: gdy …

Religia: zbiorowa, obrzędowa, prywatna. Bóg prawdziwy

Powinniśmy wprowadzić istotne rozróżnienia, mianowicie pomiędzy religią zbiorową, religią obrzędu (w znaczeniu, które naszkicował Czesław Miłosz) oraz religią prywatną i Bogiem prawdziwym. Religia zbiorowa – mamy z nią do czynienia wtedy, gdy udział w życiu dominującego wyznania (a więc również dominującego kościoła) traktowany jest identycznie jak świeckie uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Jest to sytuacja niebezpieczna …

Ewangelizacja a Internet – dwa problemy

Ewangelizacja rozwija się dziś w Internecie. Przejawia jednak pewną słabość, a mianowicie deficyt języka. Kolejną słabością jest spore rozproszenie, podczas gdy na przykład racjonaliści dość skutecznie skupili wokół portalu Racjonalista.pl i choć między sobą znacznie różnią się w myśleniu, to nie uznali tego za wystarczający powód, by podzielić się na grupki okopane w swoich małych …